Lipoglav

Seznam učbenikov za šol. leto 2008/2009

objavljeno 2008-06-15 by Marinka Žitnik

 

OŠ SOSTRO
PŠ LIPOGLAV
 
 

Spoštovani starši!

 

Objavljamo seznam učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalih gradiv, ki jih bodo vaši otroci – naši učenci potrebovali v šol. l. 2008/2009.

 
 

V šol. l. 2008/2009 bodo učenci 1. razreda uporabljali:

·        naslednji učbenik, ki si ga lahko izposodijo:

1. I. Hergan: DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. r. OŠ, MKZ

·        delovne zvezke, ki jih morate kupiti sami:

1. S.Pečjak et al.: ABC 1, POSLUŠAMO – GOVORIMO, PIŠEMO – BEREMO, trije deli, samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. r. OŠ, IZOLIT

2. M. Cotič: IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, trije delovni učbeniki za matematiko v 1. r. OŠ, DZS

3. S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. r. OŠ, ANTUS

 

V šol. l. 2008/2009 bodo učenci 2. razreda uporabljali:

·        naslednja učbenika, ki si ju lahko izposodijo:

1. I. Hergan et al.: DOTIK OKOLJA 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole, MKZ

2.I.Saksida et al.: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, učbenik za slovenščino – književnost, založba IZOLIT

·        delovne zvezke, ki jih morate kupiti sami:

1. M. Cotič, et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, 3 deli, samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. r. OŠ, DZS

2. M. Cotič, et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, učni listi za matematiko v 2. r. OŠ, DZS

3. S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. r.OŠ, ANTUS

4. M. Grginič: ABC 2, POSLUŠAMO-GOVORIMO, PIŠEMO-BEREMO, 3 deli, delovni zvezek,      IZOLIT

 

V šol. l. 2008/2009 bodo učenci 3. razreda uporabljali:

 ·        naslednje učbenike, ki si jih lahko izposodijo:

1. M. Grginič et al.: MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za slovenščino v 3.r. OŠ, IZOLIT           

2. I. Hergan et al.: DOTIK OKOLJA 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. r. OŠ, MKZ

·        delovne zvezke, ki jih morate kupiti sami:

1. Grginič, Medved Udovič, Saksida.: ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, samo 1. in 2. del, samostojni delovni zvezek pri slovenščini za 3. r. OŠ, IZOLIT

2. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3,trije zvezki, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu OŠ, založba DZS

3. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, učni listi za matematiko v 3. razredu OŠ, založba DZS

4. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek za matematiko za 3. razred OŠ, založba ANTUS

 

V šol. l. 2008/2009 bodo učenci 4. razreda uporabljali:

·         naslednje učbenike, ki si jih lahko izposodijo:

1. B. Hanuš: BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET, 3 zvezki, berilo za 4. razred devetletne OŠ, DZS

2. P. Arko et al.: DRUŽBA ZA ČETRTOŠOLC(K)E, učbenik za družbo v 4. razredu OŠ, založba i2

3. D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za naravoslovje in tehniko za 4. r. OŠ, MODRIJAN    

·        delovne zvezke in učbenik, ki jih morate kupiti sami:

1. Kapko, Cajhen: GRADIM TE IMAM, SLOVENSKI JEZIK, delovni zvezek za 4. r. OŠ, 1. in 2. del, Rokus

2. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4 – delovni zvezek, 1. in 2. del, DZS

3. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4 - vaje za utrjevanje, 1. in 2. del, DZS
4. Galjot et al.: DRUŽBA ZA ČETRTOŠOLC(K)E, delovni zvezek za družbo v 4. razredu OŠ, i2

5. D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. r. OŠ,  Modrijan

6. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4 – gradivo k učbeniku in delovnemu zvezku za 4. razred OŠ, Izotech

8. J. Skela et al.: MY SAILS 1, Student s book, učbenik za angleščino v 4. razredu OŠ, založba Obzorja

9. J. Skela et al.: MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu OŠ, založba Obzorja

10. RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek za matematiko za 4. r. OŠ, založba Antus