Lipoglav

Obisk

objavljeno 2010-09-03 by Marinka Žitnik

Vse dobro v novem šolskem letu, je vsakemu posebej in vsem skupaj, zaželela tudi naša ravnateljica Mojca Pajnič Kirn.

Obljubili smo si, da se bomo vsi skupaj potrudili, da bo življenje v šoli čimbolj prijetno in da bomo z medsebojnim spoštovanjem, strpnostjo in skupnim sodelovanjem uresničili zadane naloge.

S tem se je strinjala tudi ravnateljica vrtca Pedenjped, ki se nam je pridružila ob koncu obiska.