Lipoglav

Športni dan

objavljeno 2017-04-10 by Marinka Žitnik

95. člen Zakona o osnovni šoli predpisuje, da šole v začetku aprila med poukom športne vzgoje izvedejo testiranje vseh učencev iz treh antropometrijskih in osmih motoričnih testov. Obdelani podatki učencev, ki so oddali soglasja staršev, služijo za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja učencev, za načrtovanje športno-vzgojnega procesa, individualizacijo pri rednem pouku športne vzgoje in za svetovanje pri vključevanju v različne športne dejavnosti. Vrednotenje dosežkov vsakega učenca posebej lahko opravi športni pedagog in jih predstavi učencem.

Testiranje smo uspešno opravili z realizacijo današnjega športnega dne.

 
Vabimo vas k ogledu foto-galerije.