Lipoglav

Igre brez meja

objavljeno 2009-06-02 by Marinka Žitnik

Podružnična šola – gibalo razvoja

 

Šola na podeželju – gibalo razvoja   za vse generacije na celotnem jugovzhodnem podeželju mestne občine Ljubljana - lahko s svojim širšim delovanjem bistveno dviga kakovost življenja ne le otrokom, ampak vsem prebivalcem območja s poudarkom na ohranjanju in vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine in prispeva h krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, oblikovanju novih produktov namenjenih promociji šol in krajev.

Igre brez meja so le ena izmed aktivnosti tega projekta, ki se izvaja na vseh štirih podružničnih šolah in se bodo v letu 2010 prenesle še na druge podeželske šole na območju LAS » Sožitje med mestom in podeželjem«, katere bodo izrazile interes za medsebojno povezovanje in sodelovanje.

23. maja je bil za vse nas udeležence iger brez meja na Jančah -  lep in prijeten dan.