Lipoglav

Projekt - Povezovanje s šolo v tujini

objavljeno 2014-10-08 by Slavko Žitnik

 Učenci PŠ Lipoglav so obiskali vrstnike v PŠ Gornji Humac in PŠ Pražnica na otoku Braču  v času od 28.9.2014 do 3.10.2014. 

V času obiska so bili učenci nastanjeni pri družinah učencev. Program obiska je bil osredotočen na spoznavanje in primerjavo okolja, kulture in dediščine obeh sodelujočih krajev oz. držav. Učenci so spoznavali različne vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, primerjali sedanjost s preteklostjo v obeh državah (bivanje, prehrana, oblačila, delo, prevozna sredstva, itd.), spoznavali  in primerjali stare otroške igre, plese, pesmi, spoznavali  pomen sporazumevanja in hkrati razvijali sposobnost za sporazumevanje, spoznavali  način življenja prebivalcev na otoku Braču ter ga primerjali z načinom življenja v Sloveniji. 
Ob opazovanju različnih zgradb so spoznavali arhitekturo, ki  je tipična za otok Brač ter jo primerjali z arhitekturo v Sloveniji. Razlikovali so naravne pogoje za bivanje na otoku  od naravnih bivalnih pogojev v Sloveniji. Spoznavali  so različne običaje in navade na otoku, opisovali običaje in navade v Sloveniji ter jih nekaj prikazali. Odkrivali načine prehranjevanja in jih primerjali z načini prehranjevanja v Sloveniji. Sestavljali  jedilnike,  jih primerjali med seboj ter spoznavali pomen raznovrstne prehrane.
 
Ob vseh aktivnostih so učenci dobro izkoristili urice usmerjenega prostega časa za kopanje v morju na plaži ZLATNI RAT, vožnjo s podmornico in še in še….
 
Ob ogledu fotografij, ki so dostopne na http://zitnik.si/temp/PSLipoglav_Brac2014.zip, si ustvarite svoj vtis in ga vsaj malo podelite z nami.