Lipoglav

Dan slovenske hrane

objavljeno 2012-11-16 by Marinka Žitnik

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2012

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se vključili v  projekt -  Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v lanskem letu dobro sprejet in uspešno izveden. Živila s strani kmetov, živilsko predelovalne industrije in čebelarjev so učenci z navdušenj zaužili, saj jih na srečo, ker živijo na podeželju, v večini lahko zaužijejo bolj pogosto.

DAN SLOVENSKE HRANE

Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.