Lipoglav

Lipoglavski ekofrajerji in ekofrajerke

objavljeno 2010-03-13 by Marinka Žitnik

Našim učencem ni vseeno v kakšnem okolju živijo. Številne generacije se vsako leto ob dnevu zemlje udeležijo čistilnih akcij v okolici šole.

 

Zelo radi sejejo in sadijo rožice in se vedno bolj zavedajo vrednot, ki jim jih nudi Zemlja.

 

Le koliko dreves bo lahko še vedno raslo v naših gozdovih, če bomo mi varčevali in zbirali odpadni papir.

 

Tudi zamaški lahko onesnažujejo naše okolje.  Z zbiranjem–lahko tudi komu humanitarno pomagamo.

 

Iztrošene baterije sodijo med posebne nevarne odpadke – tudi te ločeno zbiramo v posebnih posodah.

 

Med posebne odpadke sodijo tudi tonerji, ki jih je prav tako potrebno odlagati na za to pripravljen prostor.

 

Še kako pomembno je varčevanje s čisto pitno vodo – saj je vir življenja. Bodite pozorni, da ne odteka brez  potrebe v odtočno kanalizacijo.

 

Tudi luči naj ne gorijo v praznih prostorih brez potrebe. Varčujmo z energijo, opozarjajmo še ostale in s tem prispevajmo k boljši ekološki osveščenosti.